Шибър

Къде се ползва шибър?

Шибър се изпозва за контрол на зареждане или източване на помещения за съхранение предимно на зърнена продукция или ситно зърнеста продукция (цимент, брашно, пясък и др.).

Шибрите приложение имат при дълги редлери, които зареждат много на брой вертикални силози. С тях се контролира пълненето на помещението за съхранение, като шибрите се отварят и се затварят в подходящия момент или когато помещението вече е пълно. С шибър може да се контролира и свободното източване на вертикален силоз.

Шибрите могат да бъдат с:

  • ръчно управление
  • пневматично управление
  • електрическо управление

 

Проектираме и изработваме шибри с различни отвори включително кръгли, квадратни, елипсовидни, различни размери. Към момента се предлагат шибри с електрическо управление.