Кофражните канали са иновативно и гъвкаво решение за бързо изграждане на въздушните канали.

Самите канали се поставят предварително преди отливането на бетонния под на точно определеното желано място с точно определено сечение. След отливане на бетона те остават в самия под и не се налага допълнителни разходи и време за демонтиране.

Лесният и точен монтаж осигурява минимални съпротивления на преминаващия въздух, като подобрява ефективността на подподовата вентилация. Това от своя страна гарантира прецизен контрол на температурата и влажността на съхраняваната продукцията. Поради безупречното оформено желано сечение на самия вентилационен канал, монтирането на вентилационните решетки става много бързо и лесно.

Силозни Системи ООД изгражда кофражни канали. За повече детайли, моля свържете се с нас.