Верижни транспортьори

Верижни транспортьори са качествено и надеждно съоръжение за транспортиране на зърнени култури, дървени стърготини, въглища и мн. др. дребноразмерни и прахообразни материали. Познати са и с името редлери.

Този вид транспортьори се ползат основно при хоризонтално транспортиране.

Верижен траспортьор с приемна шахта

Този тип редлери са особено подходящи при приемна точка на голяма съвкупност от вертикални силози. Верижният транспортьор дава възможност продукцията да се транспортира от приемна шахта до определените елватори, които в последствие транспортират продукта до крайната цел.

Двупосочен верижен транспортьор

Двупосочният верижен транспортьор е изключително удачен е за малки хоризонтални силози. Има възможност да бъде разделен на две, като едната част от него минава отгоре, а другата отдолу. Това дава голяма гъвкавост и функционалност в приложението му, като например възможност за едновременно и поотделно пълнене и/или разтоварване и др.