Транспортни съоръжения

Транспортни съоръжения и транспортьори от Силозни Системи

Проектираме, произвеждаме и въвеждаме в експлоатация:

Всяко едно транспортно съоръжение се проектира, изработва и монтира спрямо специфичните нужди на всеки клиент.

Имате въпроси – ние сме тук!

Вентилационни системи

Промишлени вентилационни системи

В помещенията за съхранение за земеделската продукция най-важното нещо е осигуряването на добрия климат, който се постига с правилна вентилация. Без наличието на подходящ климат, продукцията ще загуби своите качества.

Неблагоприятните климатични условия на съхранение могат да доведат до повишаване на температурата и влагата на съхраняваната земеделска култура. В следствие на което съхраняваната култура се запарва и може се появяват нежелани микроорганизми като плесен, гъбички и др. Това ще доведе и до големи загуби на производителите.

Предлагаме на вашето внимание системи за вентилация на силози и помещения за зърно съхранение. Вентилационните системи са иновативни и се интегрират бързо и лесно. Най-важното – осигуряват необходимите климатични условия за съхранение, като се премахват лошите миризми и се поддържа подходяща температура и влажност.

Тръбни системи

Тръбни системи от Силозни Системи

 

Тръбните системи и тръбните елементи служат за свръзка на аспирацията на помещение за съхранение на продукция.


Вижте повече информация за предлаганите шнекове