Поддръжка на машини

Защо е необходима поддръжка на машините?

Поддръжка на машини – профилактика, почистване, ремонт, поправки, смазване са от ключово значение при правилната работа на съораженията. Машините работят добре, когато им се осигури добра поддръжка. Пренебрегването на почистването може да задръсти машината и да доведе до блокиране. Непланирано спиране на работния процес води до загуби. Осигурете висока производителност и вашето спокойствие.

Силозни Системи предлага гаранционна и след гаранционна поддръжка на всички произвеждани машини и съоръжения.

Какво включва поддръжката на машините?

Поддръжката включва планирана профилактика, почистване, сервиз и ремонт на шнекове (винтови транспортьори), редлери, елеватори, силози и всички съоръжения, както и пълно техническо обслужване. Техническата поддръжка се извършва по допълнително изготвен график между двете страни и консултации за машините, съоръженията и инсталациите.

Разкажете ни вашите машини от какво се нуждаят!