Кофичков елеватор от Силозни Системи

Кофичкови елеватори

Кофичковите елеватори служат за траспортиране на продукция във вертикална посока. Може да бъдат изработени с верига, на която се монтират пластмасови кофички или с гумена лента, която е изработена заедно с кофичките.

Кофичковият елеватор е едно от най-популярните транспортни съоражения в днешни дни. Стабилната му работа и възможността за вертикално транспортиране го правят предпочитан избор във всяка индустрия.

Подходящи за транспортиране с кофичкови елеватори са неабразивни, нелепливи дребнозърнести и прахообразни материали или единични товари.

Въпреки, че кофичковият елеватор се счита за традиционно съоражение, той непрекъснато се усъвършенства с подобрения във формата и размера на кофичките, дизайн, капацитет и др. Това увеличава производствените възможности и времето за екплоатация на кофичковия елеватор.

За разлика от по-ранните модели елеватори, в които се използват малки, плоски стоманени кофи, в днешно време модерните кофичкови елеватори са с пластмасова кофи със заоблени дъна. Те са по-леки, което съответно ползва по-малко енергия, по-удобни и лесни за ползване.

Повечето кофичкови елеватори могат да пренасят товари вертикално или при наклон от 60 градуса. При изцяло вертикално транспортиране се постига по-висока скорост спрямо елеватори, които работят под наклон. За по-високата скорост спомагат центробежните сили.

Предимства на кофичков елеватор

   Използва се в редица отрасли
   Голям капацитет на преноса
   Транспортиране на голяма височина (60 м)
   Стабилна и надеждна скорост на транспорт
   Подходящ за транспорт на насипни и дребозърнести, неабразивни материали
   Подходящ за транспорт на единични товари

Разкажете ни за вашето увеличение на производството