Лентовите транспортьори се разделят на няколко основни вида – гумени, верижни и др.

Гумени лентови транспортьори

Гумени лентови транспортьори от Силозни Системи ООД

Гумените лентови транспортьори са особено удачни при транспортиране на насипни материали на големи разстояния. Основното им предимство е, тъй като не се нуждаят от големи количества енергия. Могат да работят при наклон до 45 градуса. Изработват се като открити или закрити (капсуловани) лентови транспортьори. Закритите са подходящи при необходимост да се предпази транспортираната продукцията от условията около транспортната лента или от външни метеорологични условия.

Гумено-лентови транспортьори са едни от най-мощните и високопроизводителни машини за непрекъснат транспорт на насипни материали.

Предимства на гумен лентов транспортьор

  1. Лесна и сигурна опъвателна станция, която заема и малко място
  1. По-висока производителност при еднаква широчина на лентата спрямо други типове лентови транспортьори
  1. По-голям максимален размер на превозвания материал
  1. По-малки експлотационни разходи. Възможна смяна на гумената лента след 15 години
  1. Голяма устойчивост на лентата при неравностойно натоварване
  1. Възможност за транспорт на големи разстояния (над 500 м)

Разкажете ни за вашето увеличение на производството

Верижни лентови транспортьори

Верижните транспортни ленти са изключително удачни за работа във висока температура, като например поточна линия на хлебопекарна, или в пещ за изпичане на какъвто и да е тип продукция, която се нуждае от допълнителна термична обработка. При нужда транспортната лента може да бъде изградена с едрозърнеста верига от неръждаема стомана. По този начин транспортната лента може да работи с голяма тежест върху нея и то в агресивни среди.